top of page

Chinese Tea Ceremony Promotion | พิธียกน้ำชา

ในวันสำคัญ..... เริ่มต้นด้วยพิธีเสริมสิริมงคล

พิธียกน้ำชา หรือ "คังแต๊" | ขั้นตอนหนึ่งของงานแต่งงานแบบจีน แสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงผู้ที่อวุโสกว่า

ในสิทธิพิเศษนี้ พิธีเสริมสิริมงคลจาก 10,000 บาท เหลือเพียง 8,000 บาท เท่านั้น...

1.สามารถนำไปใช้ร่วมกับแพคเกจพิธีหมั้นเช้า

2.ซื้อเพิ่มในพิธี “ผ