top of page

Pago Garden Wedding Package แพคเกจงานหมั้น-งานแต่งงานในสวน

"Garden Hall, Courtyard & Swimming Pool"

"สถานที่จัดงานแต่งในสวน ติดสระว่ายน้ำ พร้อมห้องฮอล์รองรับ"

Pago Garden - หมั้นเช้าบรรยากาศร่มรื่นสบายๆ หรือ เลี้ยงฉลองเย็นรายล้อมด้วยธรรมชาติ

*พิเศษ ตกแต่งสถานที่โดยทีมงานเดอะพาโก้* กับ 2 แพคเกจในสวน

  • แพคเกจหมั้นเช้า เริ่มต้น 39,000 บาท / 50 ท่าน

  • แพคเกจเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในสวน เริ่มต้น 79,000 / 100 ท่าน